/ 5 نظر / 24 بازدید
الفشین

با تامل خواندن این نوشته را شروع و با تامل و اندکی دیوانگی به پایان بردم ... دیوانگی سرعت هم دارد؟ یعنی تو از من ِ باتامل دیوانه تری؟ [نیشخند]

الفشین

حرفات غلط نیست اما من نوعی نگاه دیوانه وارمی شناسم که اتفاقا با آرامش و تامل می بینه و همچنان نقاط نادیدنی رو...

یاس

مگه فاصله بین نت ها هم جز نت نیست؟؟

یاس

البته قانون اول نیوتن یه قسمت دوم هم داره که میگه و اگر درحال سکون باشد به همان حال باقی می ماند درواقع حالت سکون همان حالت با حرکت صفر است، درباره تامل هم می توانست کسی که ساکن هست، باز هم ساکن بماند اما این بار تامل هم بکند!ا

سایه

آهای بین همه چیز مرزهای فوق العاده باریکی هست نباید آنقدر باریک شوی که بی مرز شوی. بی مرزی ،رنج است. حواست باشد اگر هم نتوانستی جلوی خودت را بگیری و میوه ی ممنوعه را خوردی فقط یک گاز نزن. به اندازه ی کافی بخور، اگر بدانی و بفهمی که بی مرزی، رنجت بی نهایت خواهد شد. دیوانه ها نمی دانند دیوانه اند.