می گویند از شاه آرتور هنگام مرگش-با طعنه- پرسیدند : چه حالی داری؟!

و او گفته:   روزهای بهتری هم داشتم!

اگر از من می پرسیدند می گفتم : روزهای بدتری هم داشتم!

ب.ت. ...جمع نمی شود دگر هر چه تو می پراکنی!

پ.ن: در ادامه ی پست قبل جمعه را رفتیم کوه و کلی حال خوشی ما را رفت و کلی روی برفها سرسره بازی کردیم!

پ.ن۲: جمعه کی بود؟!!!!

/ 7 نظر / 7 بازدید
راحله

من فوقش بتونم ستاره بگم .قمر باشه يرا بعد.

مهم اینه که بد و خوب با هم فرق دارند شاید مهم نباشد که چقدر بدتر یا خوبتر مهم اینه که حالا خوبتری. دلم برای ارتور سوخت

فاطمه.س

روزهای همين حالات قطعا از آينده بهتره!

فاطمه.س

دکتر جون! اسم من عوض شده ها! اين جا هم بی زحمت عوضش کن. زت زياد!

پرهام

...

ليلا

خوب شاه آرتور چی شد آخرش؟ :دی