«نوشتن آزادی است»

خیلی وقت بود که نمی نوشتم. که سعی می کردم از آن من نویسا دور شوم. که دنیای بی واسطه ی کلمات را تجربه کنم. ولی.. بی واسطه ی کلمه ها جهان سرد و صامت است. بیش از این تاب ننوشتن نداشتم. منتظر بودم زمان دوباره نوشتن برسد. زمانی که بی تابی ننوشتن مرا به سوی کلمه ها بازگرداند. و جمله ی دوستی قدیم بهانه شد که از «نوشته هایم» پرسید. گفتم دلم برای نوشتن تنگ شده. آن جمله ی ویران کننده را اضافه کرد که «نوشتن آزادی است».


آدرس کانال تلگرامی من: https://t.me/SeventhDirection

/ 0 نظر / 65 بازدید