فتبارك الله احسن الخالقين!!!

‹طنز تلخيست...

به خود..

 تهمت هستي بستن


بيست و پنج ساله بودن نيز بسي دشوار بود.
ب.ت: «از اين تهمت هستي ام وارهان»

/ 11 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بچه فنی

لطفا بقيه ی کامنت هايت را هم نگاهی بيانداز بعد ببين ما ساده نگاری کرده ايم يا نه رفيق؟!

الفشين

اعلام روز تولد به طرق ديگر هم ممکن است به دنيا خوش اومدی واقعا فتبارك الله احسن الخالقين!!! چی آفریده!!!!

الفشين

يعنی ۲۶ سالته!!!!!!!!!!!

الفشين

تازه غيبت هم هست تهمت هم هست

الفشين

بيا کادوت رو بگير! اگه می تونی!

فروز

متاسفانه تهمت نيس...!

فاطمه.س

يعنی سال ديگه وضع من بدتر از اين که هست می‌شه؟

هاجر

بیست و شش سالگی ات پر برکت باشد به امید خدا و پر از سختی های شیرین تا جهشی بگذرانی اش. حیف است برای یک کوهنورد، آرزوی زمین هموار کنیم.

yas

چون به ميدان آمدي گويي بزن! دنيا هم يه جور ميدان مسابقه است

يگانه

به بچه فنی: این جور وقتها می گویند : همه یه طرف تو هم همون طرف! به الفشين: کادو رو آماده کن اومدم! چی خيال کردی من واسه کادو تا اون ور دنيام... غيبت؟ باقی emoticon ها را هم چند روز ديگر که به سن من رسیدی(!) جواب می دهم:دی به فروز: متاسفانه تهمت است! ترا نمی دانم درباره ی من هست! قيصر امين پور هم که با من موافق است!:دی به فاطمه: می دانی وضعيتی هست که به آن می گويندsaturation! که دقيقن حال توست ...پس با خيال راحت زندگی ات را بکن!:دی به هاجر: همان يک سال جهشی که توی مدرسه خواندم برای هفت پشتم بس است! جمله ی دومت بدجوری به دلم نشست... به یاس: وقتی کامنت این جوری (بدون طنازیهای طعنه ناک!) ميگذاری معلوم می شود خيلی تحت تاثير قرار گرفتی!:دي