خوبی مطلق

 

تنها خوبیِ مطلقی که در این دنیا وجود دارد این است که هیچ بدی مطلقی در آن وجود ندارد. 

/ 1 نظر / 28 بازدید
ستاره

این خوبی مطلق خودش یک دنیاست.