«خیلی خوب بودن»

اولین بار و آخرین باری که دیدمش در کنفرانسی در چند سال پیش بود. استادی پر انرژی و راسخ. این مدت ازش بی خبر بودم. حالا که ایمیل زده پاسخش را با این جمله شروع کردم: 

Nice to hear from you. I hope that you are very well.

در جواب نوشته

Yes. I am very well!...

نامه الکترونیکی که تمام می شود این جمله اش همچنان در گوشم می ماند. آخرین باری که در پاسخ به احوالپرسی کسی گفته باشم «من خیلی خوبم» کی بوده؟! عجیب است. انگار اصلا در ذهنم این جمله پاسخ هیچ سوالی نیست! انگار ذهنم نمی داند در جواب چه جمله ای دقیقا باید بگوید «خیلی خوبم»! توی ذهنم یک یادآوری می گذارم که یادم باشد حتمن بعدن بشود که حالم را «خیلی خوب» توصیف کنم!

/ 0 نظر / 56 بازدید