سوال!

وجودم را زیر سوال می برد! ((وجودم را))! گویی زندگی ام را و همه ی انتخاب هایم را به سخره می کیرد. اول گیج می شوم. چنین انتقادی عجیب است! می شود چگونه بودن یک نفر را در چارچوب پایه های بودن اش زیر سوال برد   و این انتقاد قابل پاسخ گویی است یا توجیه یا...به هرحال! اما..به خاطر همین است که گیج می شوم. وقتی از کسی علت کار یا رفتارش را بپرسی می تواند شروع به جواب دادن کند. ولی وقتی بپرسی ((چرا؟!)) کلن ((چرا؟!)) اصلن ((چرا؟!)) گیج می شود و با پیشرفته ترین شبکه ی نورون های عصبی باز هم لال مونی می گیرد. نمی داند چه بگوید در برابر یک علامت سوال بزرگ روی خودش!

؟ تو چرا هستی؟!    نه! نه! ((تو چرا هستی)) نه! تو چرا ((هست))ی؟!

نگاهش همین است! همین سوال بزرگ روی وجود من!  و من با همین نگاه ناشناس..نه! با همین نگاه آشنای این شخص ناشناس احساس قرابت عمیق و دوری می کنم!!!

درست است!

می شناسمش!

این نگاه یکی از ((من )) های من است

توی آینه

به خودم!

پ.ن. ....

پ.ن.۱: بخواب آرام/ دل دیوانه....

/ 9 نظر / 5 بازدید
ستاره

سوال فلسفی به اين بزرگی ! مگه مساله ی مکانيک کوانتومه يا جرم گمشده .. يا سخنرانی روز زن ! که راحت بشه ترکوند .

yas

goftam ke ye nafar toye rah ahan ye joori negat mikard??!!!1

ستاره

ممنون که سرزدين !

ليلا

سلام.شايد من از خوشبخت ترين ادمهای روی زمينم چون می دونم چرا هستم/

شما اصلن چرا اينا رو مينويسی؟ها

يگانه

به ليلا: من منظورم چرا هستم نبود...چرا((هستم)) بود..به طور ويژه با يک تفاوت ظريف...همان هستن!.. به بدون نام: سوال خوبيه! :پی

ليلا

سلام.يگانه.از من قبول کن .زندگی رسمی داره که خيلی با سوال کردن جور نيست .زندگی کن. زندگی کن.تمام زندگی را زندگی کن انوقت دليل هستن معلوم ميشه. اگر زندگی کنی خدا با تو خواهد زيست. کاش تنها نبوديم ؟کمی فکر کن. بود . خدا حوا را افريد .به عنوان نعمتی برای ادم. اما به او اجازه نداد تنهائيش را با او پر کند.حوا افريده شد تا بهانه خلافت ادم در زمين فراهم شود کل داستان اينست که بايد با ان هستی عظيم تنهائی هايمان را پر کنيم. من فهميدم .تمام با هم بودن ها توهم است.

راحله

عجب!!!!!!!!

سايه

کار ما نيست شناسايی راز گل سرخ کار ما شايد اين باشد که در افسون گل سرخ شناور باشيم.