گستره ی شخصی و از خود رفتن

.Great geniuses are essentially unable to read a book

While they are reading, their own development will always be greater than their understanding of the author

From “Either/ Or” by Soren Kierkegaard, Part 1, P.475*

 

و نه فقط این است

نه فقط این است که همین طور که داری کتاب را می خوانی- مانند آدمی که دارد در جاده ای راه می رود- ناگاه کنده می شوی از زمینی که نویسنده آسفالت کرده و در آسمان خودت راه خودت را می روی ... و بعد که سرانجام شاید زمانی خودت را ملزم می کنی به بازگشت به راه اندیشه ی نویسنده می بینی یک ساعت، یک ماه، یا در مواردی چند سال گذشته است و تو در این آکولادِ پرنده­ واری که از وسط متن باز کرده ای کلی پریده ای ...

نه فقط این است. بلکه چیز دیگری هم هست که من اسمش را گذاشته ام «از خود رفتن». این که به نوشته ها یا اندیشه های اندیشیده شده ی خودت هم که باز می گردی با تعجب می پرسی به راستی این را من گفته ام یا نوشته ام؟ ... و می بینی که چه فرسنگ ها از خودت رفته ای  

 

* پ.ن. خیلی وقت بود دنبال این کتاب بودم و در ایران نیافتمش. بلاخره یکی از دوستان در آمریکا برایم پیدا کرد ...

 

/ 20 نظر / 31 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سلامتی

روی صحبتم در باب دواریِ ترجمه با خودم بود. ویتگنشتاین گفت من شما را بر پشتِ بام می آورم تا چشم در فهمی بدوزید که شما را مستغنی از نردبانِ بر بام شدن کند. هایدگر نردبان است. بسا باشد که هایدگر را ایرانی کرده باشیم، بسا باشد که وجود اساساً نه وجود که چیز دیگری است و... هایدگر به من چیزی را آموخت که تا مدت ها گمان می کردم هایدگر است. اما اکنون پیوسته می پرسم که هایدگر کیست؟ شاید همانی که هایدگر نامش نهاده اند. "تفکر" این گونه خود را در مقام تفکر از پرده بیرون می اندازد. اینجاست که زبان سخن می گوید، تفکر ندا درمی دهد، هستی در هرآنچه هست همه چیز می گوید و از تمام گفته هایش نزدیک تر، می گوید: "هستم"، یا به عبارتی بهتر "تنها من هستم".

سلامتی

آیا مسألۀ دیالوگ ما "هایدگر" است؟

سلامتی

هایدگر تنها یک یادآورنده است، همین. این که "وجود بدیهی است"، "وجود غیرقابل تعریف است"، "وجود، کلی ترین مفهوم است" را همیشه گفته ایم اما، این گونه سخن گفتن از وجود با آن چه می کند؟ آن را از پرسش انگیزی می اندازد. این نادیده انگاری لاجرم برای نپرسنده چنین نمودار می شود: هستی نیست. اگر "فهمندۀ هستی" نباشد هستی چیست؟، چگونه می توان گفت هستی هست؟، اگر آدمی در نسبتش با هستی نباشد، اگر آدمی به هستی نیاندیشد چه؟، آن گاه هستی "کجا" هست؟ این است همان گلوگاهی که ذاتِ ما را در پیوندی چنین نفس گیر با هستی برملا می کند. تاکنون هرآنچه در باب هستی گفته شده از کدامین حنجره برون آمده است؟، انسان، نورگاهِ هستی است.

امیرحسین

سلام، خوشحالم که هنوز می نویسید، گاهی متهمیم به سرگذشت غریبه ای به نام "من". همان وقت که می پرسیم این را من ...؟

سلامتی

نه، نه! چنین نیست که هستی بدون انسان نباشد بلکه هستیِ حقیقی نیست. هستی بر انسان منکشف می شود. انسان "چیز"ی نیست که جدای از هستی باشد و سپس با آن آشنا و با طرحی برساخته نهایتاً "یگانه" شود. انسان همواره "با" هستی هست. اصلاً انسان "با-هستی" است. هستی اثیری است که آدمی در آن نفس می کشد. آنچه می ماند تذکر به این با-هستی بودن است.

سلامتی

"این است تمامی این سخن که تمامش نیست."

farway

سلام! نقل قول بس جالبی بود! ولی اگه خود کتاب توسط یه شخص جنیوس تر نوشته شده باشه دیگه قضیه فرق میکنه... ولی مثل اینکه خوب بلد نیستید دنبال کتاب بگردید: http://libgen.education/book/index.php?md5=29CE3C882F44E2488EE21FF8587B55FB http://libgen.education/book/index.php?md5=de4bae47ad64a382681a96e90e3b6c6a یا حق

farway

سلام! درسته نسخه کاغذی واقعا یه چیز دیگه است{خدا کنه لطف خدا شامل حال همه ما بشه که بتونیم کتاب هایی که دوستشون داریم بخریم;) }، و اگه دقت کرده باشین تاریخ اضافه شدن این کتابا به LG سال 2011 و 2013 هستش{ یعنی شما احتمالا باید 3 =< سال قبل تو LG سرچ کرده باشین که پیدا نکردین ;) }، راستش من کامنت هام رو خصوصی میزنم !'~'! یا حق

farway

سلام! من وکیل مدافع کسی نیستم=)، ولی دوباره ببینید: http://libgen.education/book/index.php?md5=29CE3C882F44E2488EE21FF8587B55FB http://libgen.education/book/index.php?md5=de4bae47ad64a382681a96e90e3b6c6a راستی شما مشهور شدید رفت!;) http://libgen.education/search.php?req=%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85+%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87&open=0&res=25&view=simple&phrase=1&column=def یه نقل قولِ عمیق به شما بدهکارم: Reading, after a certain age, diverts the mind too much from its creative pursuits. Any man who reads too much and uses his own brain too little falls into lazy habits of thinking Albert Einstein یا حق

سلامتی

من یک جای خوب می شناسم که با قیمت مناسب پی دی اف رو با کیفیت بالا کتاب می کنه. همیشه پیش اون میرم. پی دی اف همین کتاب رو هم من دارم و بنابراین به سادگی قابل چاپ کاغذیه.