حرکت از نظر گالیله، از نظر فایرابند، از نظر من!

فردا در این باره صحبت می کنم

در: کلاس 7. ساختمان فارابی. دانشگاه امیرکبیر

توضیح: موضوع بررسی روش مندی گالیله در بحث حرکت زمین است از کتاب «Against Method» فایرابند و خب چون انتخاب قسمت ها توسط من انجام شده نوشتم از نظر من!

توضیحات تکمیلی: با وجود اینکه اسم کتاب قدری غلط انداز است، نظر فایرابند این نیست که علم هیچ گونه روشی ندارد، بلکه ایده ی آنارشیستیِ فایرابند این است که روش علم مشابه روش انسان در سایرِ موضوعات است و در واقع علم هیچ شیوه ی منحصر به فردی ندارد. او این موضوع را با مطالعه­ ی موردیِ طرحِ حرکتِ زمین توسط گالیله پی می گیرد...

توضیحات فرا تکمیلی: این فایرابند هم یک جور دیوانه ایست با یک زندگى دیوانه وار...!

/ 2 نظر / 25 بازدید
آشنا

سلام نمی دونم چرا این کلمه دیوانه رو که بار منفی داره مدام به کار می بری ؟ تا اونجایی که در حدیث نبوی هست دیوانه به کسی اطلاق می شه که دنیا رو بر آخرت ترجیح بده و حتی توصیه شده به بیمار روان پریش هم لفظ دیوانه گفته نشه

امیر

نمیدونم من محل کارم نزدیک بود و خواستم بیام ولی نگهبان راهم نداد چه از در حافظ چه نبش خیابان رشت نکنه دیوانه بود ؟!