دروغ شاخ دار!

روزگار خوب تر

     روزگار خوب تر

قصه ي تمام سالهاي بی بهار

                    سالهاي داغ دار

         روزهاي ..روزهاي غصه دار

         ‹‹روزگار خوب تر››

         اين فريب كهنه و خيال وار

         اين دروغ شاخ دار!

         رفت در خيال ‹‹روزگار خوب تر›› تمام عمر

                          خسته مانده بر سر خرابه ها

                                                     تك سوار يكه تاز عمر

                                        در دلش تمام تله اي سكوت از غبار كوه هاي ناتمام بودن شكوه وار

                                        بر لبش خموشي ترانه هاي بي قرار

                                       بادهاي سرد

                                                        مرده وار

                                        در عبور گوش هاي بسته اي نهيب مي زنند:

                                                                                                     ‹‹روزگار خوب تر››

پ.ن: گم كرده ام سر زلفت را

ع ش و ه ا ي ف ر م ا ي  ت ا م ن ط ب ع ر ا م و ز و ن ك ن م

/ 10 نظر / 7 بازدید
جستار

غدير بركه كوچكي بود. با ابلاغ پيام الهي به رسول پاكش جاودانه شد .در زمان ها جاري گرديد . تداوم يافت و دل مشتاقان را روشن نمود .... اين عيد خجسته را شادباش ميگويم! يا علي مدد

ستاره

این هفته هستی؟

سسق

نمي دونم ... فقط يه شعر بود؟...

مرضیه

و شاید اگر این خیال روزگار خوبتر نبود، زندگانی در این سرزمین تبعید غیرممکن میشد.

گمشده در تاريکی

گم كرده ام سر زلفت را ع ش و ه ا ي ف ر م ا ي ت ا م ن ط ب ع ر ا م و ز و ن ك ن م چه قشنگ بود .خیلی لذت بردم از خوندن این قسمت .ممنون موفق باشید

yas

باز من شاعر ت غالب شد؟

سسق

خب....در هر حال ممنون كه توضيح داديد

هاجر

شعر از خود شماست انگار! قشنگ بود و تلخ.

يگانه

«من» «زشت ترين و پليدترين ضميرها»