سکوت

مرا خطاب کردی
میان جهانی که پر از صدا بود و هیچ صدایی نمی آمد
مرا خطاب کردی
و چه غوغایی بود در عالم


و آنگاه که سراپا گوش شدم
سکوت کردی
و اکنون
چه سکوتیست در عالم

/ 0 نظر / 5 بازدید