((يکی بود يکی نبود..

زني بود

كه به جاي آبياري گلهاي بنفشه

به جاي خواندن آواز ((ماه خواهر من است))

به جاي علوفه دادن به ماديانهاي آبستن

به جاي پختن كلوچه، شيرين

ساده و اخمو

در زير سايه ي بته هاي ني شكر

نشسته بود

و كتاب مي خواند!))

/ 3 نظر / 5 بازدید
yas

??? baz ehsase hamzad pendari kardi

ستاره

و دختری که به جای همه ی اینها نزدیک غروب زیبای تابستانی اون نردبان بلند را طی کرده و قطبنمای ساختمون جديد رستوران مرکز بود ... به امیدی که باطريهای خورشيدی حافظه شون خوب کار کنه.

سايه

تو که؟؟تو که نبودی