«به کسی چه مربوط که من از میان همه ی جامها

هلاهل لا علاج خویش را بر گزیده ام»

/ 0 نظر / 6 بازدید