ایرانولوژی

 

از درب ساختمان قدیمی دانشگاه گوتینگن (جرج-آگوست) که وارد شوی سمت راست اش مصر شناسی است و سمت چپ اش ایران شناسی (Iranistik). بخش کوچک و جمع و جوری است. روی میزها ترمه پهن است و به در و دیوار تابلوهایی از ایران (+). کل اش ساختمان کوچک و بسیار قدیمی است و درب های ساختمان همه از داخل قفل می شوند و تنها کسانی که کلید دارند می توانند تردد کنند. برای همین گشت من در داخل آن منوط شد به اینکه منتظر بمانم کسی رد بشود! خانم دکتر خانا عمرخالی مرا داخل برد و قسمت ها را به من معرفی کرد. ما بین حرف مان کسی رد شد و با او فارسی حرف زد. پس من هم با کمال میل شروع کردم به فارسی گفتن. گفتم که ایرانی هستم و خودم را معرفی کردم. پرسید چرا زودتر نیامدی که کمکی هم می کردی. قدری متعجب شدم. چون برای کار علمی نرفته بودم. یعنی درواقع رفته بودم که سرک بکشم. اما گفت اینجا می توانی پست داک کار کنی و موضوعات اش هم کاملن گسترده است. گفتم یعنی موضوع کار پی اچ دی مهم نیست. گفت نه! درباره ی خودش پرسیدم. ارمنی و کرد بود و هرگز ایران نبوده.  بعد هم مرا به دفتر دکتر جوان دیگری به نام خانم کاتیا فولمر برد و با او هم قدری حرف زدم. بازدید کوتاهی بود.

این طور که فهمیدم موضوعاتی که در حال حاضر کار می کنند بیشتر شامل ایران اوستا، هخامنشی و کردها و اعتقادات شان است. اینجا هم این طور نوشته

Research foci in Göttingen are the religions of Iran, new media, language and cultures of the pre-Islamic Iran as well as Kurdish Studies.

گرچه گفتند موضوع مورد تعریف به عنوان پروپوزال در هر زمینه ای اعم از مردم شناسی، هنرهای معاصر و یا حتی فلسفی می تواند باشد اما نکته ای که وجود دارد این است که گفتند دانشگاه خودش بودجه ی تحقیقی ندارد و اینجا همه باید برای پروژه هایشان از موسسه ای بیرون دانشگاه بودجه بگیرند و لذا باید پروژه را در آنجا به تصویب برسانند و احتمالن همین امر موضوع پروژه را به عناوین فوق محدود کرده است و حتی بیشتر سیاسی کرده است. پوستری هم که قبلن درباره ی ایران ازشان در شهر دیده بودم چندان جالب نبود. یعنی به نظرم بیشتر شبیه افغانستان بود تا ایران. درباره ی این پوستر می توانید اینجا بیشتر بخوانید.

/ 3 نظر / 30 بازدید
...

پیشنهاد موضوع: ظهور مکتب ایرانی در دوره مشائیان

هاجر

این قسمت خطر مرگ توی پوستر دیگه آخرشه!

پرهام

سلام یگانه. امیدوارم حالت خوب باشد. خوشحالم که تجربه های زندگیت در آنجا را می خوانم. بعضی هایشان خیلی هیجان انگیز است برای من :) خوب باشی