رفته بودم آب بیاورم، دریا مرا برد

/ 3 نظر / 6 بازدید
هومن

تجربه شد که دیگر از چشمه آب بیاورم.

دنیا

گاهی خود آدم باعث مرگ و نابودیش میشه دریا دل باشی عزیز .......... [گل][خداحافظ]

یاس

خوب شد سر چاه نفرستادیمت ، کوزت عزیز.